[1]
--, .-.-. 2017. <b>324 <i>peise</i> ’Fichte’, <i>Peiskam, Peise</i> - <b>457 <i>smoy</i> ’Mensch’</b></p>. Otago German Studies. 25, (Sep. 2017). DOI:https://doi.org/10.11157/ogs-vol25id327.